fbpx

Orale kinesiologie

Orale kinesiologie

De orale kinesiologie houdt zich bezig met de normale en verstoorde bewegingsfuncties van het kauwstelsel. De voornaamste klinisch tandheelkundige problemen die deel uitmaken van de orale kinesiologie zijn kaakklachten (voornamelijk pijn in de kakenkaakgewrichtsgeluiden en moeite met bewegen van de onderkaak), tandenknarsenklemmen van de kaken en gebitsslijtage. Door deze klinische problemen onder één noemer te brengen wordt recht gedaan aan het feit dat het hier geen geïsoleerde klinische problemen betreft, maar problemen die een grote onderlinge samenhang vertonen. Immers, klachten van het kauwstelsel kunnen het gevolg zijn van orale bewegingsstoornissen zoals klemmen en knarsen, en deze schadelijke mondgewoontes kunnen ook aanleiding zijn tot overmatige gebitsslijtage.

Vaak zijn hoofd- en nekpijnen terug te voeren op orale bewegingsstoornissen.In onze verwijspraktijk endodontologie worden ook patiënten verwezen met langdurige en soms ook vage pijnklachten. Bij nader onderzoek blijkt de oorzaak van de kiespijn dan niet in het gebit zelf te liggen, maar in de kauwpieren en kaakgewrichten.Tandarts en patiënt kunnen op het verkeerde been worden gezet: soms voelt de pijn ook daadwerkelijk aan als kiespijn.

Na uitgebreid onderzoek en met name navraag over onder andere de historie, beleving en frequentie van de pijn, komt het nogal eens voor dat er een geheel andere diagnose wordt gesteld.

Bij ernstige pijn wordt er meestal verwezen naar een fysiotherapeut gespecialiseerd in orale kinesiologie. Vaak wordt er door ons een zogenaamde repositiespalk aangemeten: een kunststof plaatje welke het passen van de tandbogen op elkaar (occlusie), het bewegen van beide kaakhelften (articulatie) alsmede beetniveau optimaliseert.

Open chat
Stuur geen privacy gevoelige informatie!
Beste bezoeker,

Deze Whatsapp service is alleen bedoeld voor Dentiz Spijkenisse

Onze WhatsApp service is alleen tijdens de openingstijden van de praktijk beschikbaar. Heeft u dezelfde dag geen reactie gekregen van ons dan is uw afspraak/annulering niet bevestigd. U kunt ons de volgende dag opnieuw een bericht sturen of ons mailen/bellen.

Onze WhatsApp service is NIET bedoeld voor zorg en/of administratie gerelateerde vragen. Gaarne alleen afspraak gerelateerde vragen stellen.

Wilt u geen privacy gevoelige informatie sturen als daar niet om gevraagd wordt, dit in verband met privacy wetgeving.