Declaraties en vergoeding

In tegenstelling tot de vrije tarieven van vorig jaar, zijn de tarieven nu vastgesteld, van overheidswege, door de Nederlandse Zorgautoriteit: voor mondzorg in Nederland bestaat er dus één vastgesteld tarief. Voor een overzicht hiervan kunt u de volgende link gebruiken: Tarieven 2013.

Onze declaraties zijn uit handen gegeven aan FAMED bv, welke het verzekerde deel direct bij uw zorgverzekeraar indient, opdat u slechts een nota van het onverzekerde deel ontvangt.

Voor vragen over nota's kunt u zich wenden tot FAMED bv.